BOL.com

Toegevoegd op 11/07/2018

Statistiek in de praktijk - theorieboek

ISBN: 9789039523605
Auteur: David S. Moore en George P. McCabe

Boekhoute
Binarystar

€ 15.00

Omschrijving

Statistiek in de praktijk is een inleiding in de moderne statistiek op hbo- en universitair niveau, met nadruk op statistisch redeneren en gegevensanalyse. De aanpak is probleemoplossend en gaat ervan uit dat berekeningen door computerpakketten worden uitgevoerd. Alle voorbeelden en opgaven zijn gebaseerd op werkelijke gegevens. Statistiek in de praktijk is een elementaire methode voor wat betreft de vereiste wiskundekennis en de behandelde statistische procedures. Het helpt de lezers na te denken over gegevens en de beschreven statistische methodes met inzicht te gebruiken. 5e herziene druk, 726 pagina's, softback

Staat