BOL.com

Toegevoegd op 11/07/2018

Sociaal recht in essentie

ISBN: 9789400005198
Auteur: Dirk Heylen, Ivo Verreyt

Boekhoute
Binarystar

€ 20.00

Omschrijving

Het Belgisch sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Ze bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten. Het bespreekt op overzichtelijke wijze de essentie van het sociaal recht. De auteurs blijven stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details. Het boek bestaat uit vijf delen. Na een eerste algemeen deel wordt in het tweede deel uitgebreid stilgestaan bij de arbeidsovereenkomstenwet (aangaan van de overeenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Daarnaast komen ook de belangrijkste bepalingen van de arbeidswet, de feestdagenwet, de loonbeschermingswet, de uitzendarbeidswet, de arbeidsreglementenwet en de jaarlijkse vakantie aan bod. In het derde deel wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de sociale zekerheid in Belgi?. In het vierde deel komt dan het statuut van de zelfstandige ter sprake. Ten slotte gaan de auteurs in een vijfde deel nog in op de oplossing van sociale geschillen. Sociaal recht in essentie is een algemeen inleidend werk, specifiek gericht op hogeschoolstudenten, maar dankzij de totaalbenadering is het boek ook zeer toegankelijk voor andere gebruikers. Aan de hand van concrete en duidelijke voorbeelden worden de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk voorgesteld. Voor docenten is er een powerpointpresentatie, een reeks casussen uit de praktijk en een aanvullend hoofdstuk over het collectief arbeidsrecht voorzien. Door de veelheid aan wijzigingen en vernieuwingen in de regelgeving loopt een uitgave over het sociaal recht het risico om op bepaalde punten snel te verouderen. Daarnaast zijn er crisismaatregelen die systematisch tijdelijk worden verlengd, en staan belangrijke wijzigingen n.a.v. het Interprofessioneel Akkoord 2011 voor de deur. Om die reden zullen via de website van Intersentia (www.intersentia-educatief.be) actualiseringen aangeboden worden tot de publicatie van een volgende editie. Dirk Heylen is advocaat bij de balie van Turnhout en vennoot bij het kantoor Vermeulen Heylen Michiels De Graeve. Daarnaast is hij docent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Plantijn Hogeschool (Antwerpen) en aan het CVO-Hoger Instituut der Kempen (Geel). Ivo Verreyt is stafmedewerker bij de juridische cel van de studiedienst van de LBC, de bediendevakbond van het ACV. Tussen 1991 en 2007 doceerde hij arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan het CVO van de Sociale Hogeschool in Heverlee (Katholieke Hogeschool Leuven). Sinds 1999 is hij raadsheer in sociale zaken als werknemer bij het Arbeidshof te Antwerpen. Hij is o.m. coauteur van de Arbeidsovereenkomstengids. Aanduiding is aanwezig

Staat

Aanduiding is aanwezig