BOL.com

Toegevoegd op 11/02/2019

De roze billen van Renoir

ISBN: 9789033469862
Auteur: Ignaas Devisch

Maldegem of Gent
LotteBonte

€ 10.00

Omschrijving

1e Bachelor kinesitherapie Een inleiding in de medische filosofie In De roze billen van Renoir wordt nagegaan hoe in de westerse traditie filosofen de medische wereld hebben beïnvloed en omgekeerd. Het betreft geen geschiedenis van de wijsbegeerte en evenmin die van de geneeskunde. De focus ligt op de wederzijdse wisselwerking tussen die twee terreinen doorheen de tijd, maar ook op de culturele en maatschappelijke context waarbinnen die zicht steeds wijzigende verhouding zich heeft afgespeeld. Hoe is nagedacht over medische thema's zoals lichamelijkheid, ziekte of gezondheid vanuit filosofische hoek? En hoe heeft de evolutie van de geneeskunde op zijn beurt een impact gehad op de filosofie? Deze vragen vormen de rode draad doorheen dit boek.

Staat

Het boek is slechts enkele keren gelezen en is nog in goede staat. Er is niks in het boek zelf aangeduid.