BOL.com

Toegevoegd op 13/08/2019

Naar een integratieve handelingsorthopedagogiek

ISBN: 9789044125191
Auteur: Eric Broekaert

Oostende
Nannie

€ 5.00

Omschrijving

Hulpverleners hebben de neiging om vrij hardnekkig vast te houden aan bepaalde theorieën, systemen, symbolen, enz. Toch is die rechtlijnigheid niet altijd even wenselijk. Het gevaar van oogkleppen is immers niet denkbeeldig. De auteur laat zien zien hoe uit allerlei opvattingen en door alle denkkaders heen talrijke elementen met elkaar verbonden kunnen worden op zo'n wijze dat uiteindelijk een optimaal effectieve, integratieve handelingsorthopedagogiek ontstaat. Het boek is een leidraad voor iedereen die zijn orthopedagogisch denken en handelen in een ruimer kader wil plaatsen.

Staat

Nieuw! Niets gemarkeerd en niet in geschreven!