BOL.com

Toegevoegd op 11/09/2019

Sociaal Weer werk

ISBN: 9789038219387
Auteur: Agnes Verbruggen

€ 20.00

Omschrijving

Het doel van dit boek beroepsethiek is om de morele deskundigheid van - toekomstige - maatschappelijk assistenten te versterken. Het gaat daarbij om het zoeken naar een standpunt vanuit de specifieke beroepspositie van een maatschappelijk assistent. Bijna alle maatschappelijk assistenten begonnen dit werk vanuit een wil om anderen te helpen, een eerlijker wereld te maken, kortom: het verlangen om een verschil te maken. En dit is de morele grondslag van hun professionele autonomie. Dit boek geeft geen lessen moraal in de strikte zin, alhoewel we wel degelijk 'moraliserend' zijn: we doen uitspraken over wat "goed" sociaal werk dan wel is/kan/moet zijn. Doorheen het boek hebben we die standpunten altijd onderbouwd. Ons standpunt heeft argumenten met feitelijke, wettelijke en ethische inhoud. Een standpunt dat dus tegensprekelijk is, waardoor het uitnodigt tot een echte dialoog. Dit boek wil bijdragen aan de bereidheid en bekwaamheid van maatschappelijk assistenten in het omgaan met hun professionele vrijheid in verantwoordelijkheid. Dit boek is tevens een pleidooi om in organisaties in het sociaal werk structureel plaats te maken voor een communicatieve dialoog. Deze zoektocht naar "wijsheid" in het uitoefenen van sociaal werk is noodzakelijk als voeding voor een morele deskundigheid in sociaal werk.

Staat

Nieuw, nooit gebruikt