BOL.com

Toegevoegd op 03/12/2019

De psychiatrisch verpleegkundige: vakkundig in balans 

ISBN: 9789044126518
Auteur: Jo Gommers, Chantal van Audenhove en Jan Van Ertve

Bekkevoort
SofieK

€ 18.00

Omschrijving

Aankoopprijs was 37,90 EUR, Dit boek gaat in op de inhoud van de processen van patiëntentoewijzing en hun betekenis voor de patiënt en de verpleegkundige. Enerzijds woren de kernattituden, processen en instrumenten van patiëntentoewijziging beschreven, anderzijds wordt een gedetailleerd competentieprofiel voor de verantwoordelijk verpleegkundige gepresenteerd. Vanuit de beschreven competenties wordt een aanzet gegeven naar instrumenten en methodieken om hiermee binnen de context van professionalisering en/of personeelsbeleid aan de slag te gaan.

Staat

Nieuwe staat!