BOL.com

Toegevoegd op 14/02/2020

Praten met kinderen en jongeren in crisissituatie

ISBN: 978902095495
Auteur: N.J. Long, M.M. Wood, F.A. Fecser

Wachtebeke of Gent
Nikita Van Landeghem

€ 20.00

Omschrijving

'Life Space Crisis Intervention' (LSCI) is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor kinderen en jongeren in crisis. Als een kind of jongere door een stressvol incident in conflict komt met leeftijdsgenoten, opvoeders of leerkrachten, dan kan dit gepaard gaan met heftige emoties. LSCI levert een methodiek om gericht met die emotie om te gaan, de relatie op te bouwen en het zelfdestructief gedrag te doen stoppen. Via het systematisch doorlopen van de verschillende LSCI-fasen worden conflicten gehanteerd als leermoment, eerder dan ze te willen vermijden. De uiteindelijke doelstelling is het kind of de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen. In het eerste deel wordt de conflictcyclus besproken. De elementen die de crisis veroorzaken komen aan bod, alsook de manier waarop de achterliggende gevoelens, gedachten en angsten blootgelegd kunnen worden. In deel twee wordt er dieper ingegaan op de zes fasen binnen LSCI. Voor elke fase komt het concrete doel, de inhoud en de overgang naar de volgende fase aan bod. Er worden drie diagnostische fasen onderscheiden namelijk het ontladen van emotie, het opbouwen van de tijdlijn, het selecteren van de centrale, onderliggende vraag. Daarna komen de drie opbouwfasen aan bod: het komen tot inzicht, het kiezen voor een succesvol plan en de re-integratie in de groep. Deel drie, ten slotte, illustreert hoe het proces concreet kan worden aangewend bij zes specifieke patronen van zelfdestructief gedrag. Voor elk van deze patronen zal de lezer gaandeweg leren hoe de crisis kan worden doorwerkt. De vele en volledig uitgewerkte voorbeelden geven een duidelijk beeld van de concrete toepassing van LSCI in de praktijk.

Staat

Perfecte staat. In de eerste hoofdstukken soms onderlijnd met potlood.