BOL.com

Toegevoegd op 23/06/2022

Praktisch Burgerlijk Recht (editie 2021)

ISBN: 9789030698890
Auteur: Jan Roodhooft

Beveren (Roeselare) of Sint-Andries
amber vanneste

€ 15.00

Omschrijving

Een globaal beeld van het burgerlijk recht, aangepast aan de meest recente wetswijzigingen: dat vindt u in Praktisch burgerlijk recht. Het boek bevat: (1) theoretische principes geïllustreerd aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden;casussen die de kennis en het probleemoplossend vermogen van de student toetsen. (2) Praktisch burgerlijk recht is opgebouwd volgens de indeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, en bespreekt onder meer: Algemene bepalingen;Personen-, familie- en relatievermogensrecht; Goederenrecht; Nalatenschappen, schenkingen en testamenten; Verbintenissen; Enkele bijzondere overeenkomsten; Zekerheden; Bewijs; Verjaring. Het boek is bedoeld voor studenten die de grote lijnen van het burgerlijk recht onder de knie willen krijgen, zonder in te gaan op uitzonderingen en details.

Staat

Reden verkoop: Ik ben na 2 maand verandert van opleiding. Dit boek is hoogstens 2 maand gebruikt geweest. Het boek bevat notities van de eerste 2 maand in de opleiding Bedrijfsmanagement. Wanneer u extra foto's wenst te zien van het boek, contacteer mij dan. Standaardprijs: 27,30 euro