BOL.com

Toegevoegd op 12/05/2021

Taalbeschouwing op de basisschool - praktijkboek

ISBN: 9789053508510
Auteur: Stevens

€ 15.00

Omschrijving

Dit boek is opgevat als een reisgids met een werkplan en een batterij lesvoorbeelden met tekstmateriaal. Het werkplan stippelt een lijn uit door alle onderdelen van de discipline taalbeschouwing. Eerst is er een planning voor lessen met als uitgangspunt het nadenken over taalgebruik. Daarna volgt een overzicht van lessen met als uitgangspunt taalsystematiek. De lesvoorbeelden bevatten telkens, aan de hand van tekstmateriaal: uitgangspunten, lesdoelen, lesverloop, opvolging en uitbreiding. Het boek is bestemd voor de basisschoolleraar en voor de Lerarenopleiding.

Staat

splinter nieuw