BOL.com

Toegevoegd op 23/06/2022

Developmental Coordination Disorder

ISBN: 9789462922846
Auteur: Hilde Van Waelevelde en Barbara De Mey

Aalter
Leonie.T

€ 24.00

Omschrijving

De term ‘Developmental Coordination Disorder’ (DCD) of ‘Ontwikkelingsstoornis van de Motorische Coördinatie’ beschrijft kinderen die thuis of op school problemen hebben met taken die motorische vaardigheid vereisen. Het motorische leerproces is verstoord en daarom bewegen deze kinderen onhandig, moeizaam of minder gecoördineerd. De stoornis treedt vaak op in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie en autisme. Dit boek wil een wegwijzer zijn voor wie professioneel met deze kinderen in aanraking komt, zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, zorgcoördinatoren in het onderwijs, leerkrachten, logopedisten, ergo- en kinesitherapeuten. Vanuit een aantal concrete voorbeelden verduidelijken de auteurs de problemen die kinderen met DCD ondervinden. Zij zetten de diagnostische criteria voor DCD uiteen en vertalen ze naar de praktijk. Onderzoek en behandeling komen aan bod, met bijzondere aandacht voor visuo-motorische integratie en schrijfmotorische problemen. De auteurs bespreken de therapeutische mogelijkheden en beperkingen, en schetsen het volledige zorgkader. Het boek bundelt ook praktische tips voor thuis en op school. De onderliggende mechanismen van DCD zijn nog onvoldoende begrepen: dat blijkt uit de samenvatting die de auteurs maken van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek naar DCD.

Staat

Nieuw