BOL.com

Toegevoegd op 05/08/2022

Zakboek Verpleegkundige Diagnosen Vijfde druk

ISBN: 9789001886752
Auteur: Lynda Juall Carpenito

Antwerpen
Maxime Malkofesse

€ 20.00

Omschrijving

Nieuwprijs: 67,99 euro Het zakboek verpleegkundige diagnosen van Carpenito biedt verpleegkundige kennis voor verschillende omgevingen in de gezondheidszorg. Het fungeert als zakboek waar studenten informatie uit putten voor het omzetten van theoretische kennis in praktijksituaties en voor ervaren verpleegkundigen om hun eerder opgedane kennis op te frissen en aan te vullen met nieuwe kennis. De meerwaarde van dit zakboek voor verpleegkundigen (in opleiding) berust op het gebruik van hedendaagse internationale verpleegkundige standaarden (NANDA-I, NIC, NOC), recente verpleegkundige literatuur ter onderbouwing, de reflectie van Carpenito op de bruikbaarheid van diagnosen en haar op de praktijk geënte adviezen over de toepassing van diagnostiek en interventies. De aanleiding voor deze uitgave van het zakboek verpleegkundige diagnosen komt voort uit een groot aantal wijzigingen in de Amerikaanse uitgave van Lynda Juall Carpenito, Handbook of Nursing Diagnosis, 15e editie, 2017. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op een rij: Aanpassingen aan de officiële diagnosen uit NANDA-International (2012) Nursing diagnoses: definitions and classification 2012 – 2014, aangevuld met enkele door Carpenito ontwikkelde diagnosen. Voor de vertaling van de titels van de diagnosen is aansluiting gezocht bij de vertaling van de NANDA-werkgroep Twee nieuwe diagnosen van Carpenito: Gecompromitteerde zorgparticipatie en risico op gecompromitteerde zorgparticipatie ter vervanging van de verouderde diagnose inadequate therapietrouw. De toelichting van de auteur bij veel diagnosen is herzien. De Nursing Outcome Classification labels (NOC) en Nursing Intervention Classification labels (NIC) komen nu overeen met de benamingen in de veelgebruikte apps. De interventies zijn gedetailleerd uitgewerkt in een procesmatige aanpak; dit helpt bij het opstellen van een individueel verpleegplan De interventies zijn onderbouwd met recente gegevens uit onderzoek. Bijlagen A t/m D zijn vertaald en toegevoegd. De literatuurlijst is op basis van bovenstaande bijgewerkt.

Staat

Nooit gebruikt dus echt nieuw! Hij heeft echt enkel nog maar in de kast gestaan.