BOL.com

Toegevoegd op 08/12/2022

Stappenplannen - technisch-verpleegkundige verstrekkingen

ISBN: 9789036824125
Auteur: Thomas More & St Aloysiusinstituut Lier

Herzele
Sofie H.

€ 40.00

Omschrijving

Echte prijs in de site: €68,95 De Verpleegkundige stappenplannen beschrijven op een duidelijke en kritische manier hoe de technische verpleegkundige verstrekkingen uitgevoerd kunnen worden. Telkens wordt aangegeven of een medisch voorschrift al dan niet vereist is. De stappenplannen gaan vergezeld van checklists waarmee de student kan controleren of de handelingen zijn uitgevoerd zoals beschreven. Deze losbladige publicatie levert een belangrijke bijdrage tot het zelfsturend leren in het verpleegkundig vaardigheidsonderwijs.

Staat

Nieuw niet gebruikt